Emre

Erdal

Çalışmalar

Dü-Şems Topluluğu

Dü-Şems Topluluğu, 2010 yılında Osman Kırklıkçı, Emre Erdal ve Osman Öksüzoğlu tarafından İstanbul’da kuruldu. İsim olarak, müzik ilminde ilk öğretmen olarak kabul edilen Türk – İslam düşünürü Fârâbi (870-950)’ye atfedilen “Duşems” (İki Güneş) isimli eserden esinlenildi.

Türk müzik kültürünün sürekli etkileşim içinde olduğu Yunanistan, İran, Suriye, Balkanlar gibi çevre coğrafyanın müziklerini ve adı geçen kültürler arasındaki müzikal alışverişi sergilemek Dü-Şems Topluluğu’nun misyonunu oluşturmaktadır.

Topluluk, 10.yy ile 21.yy arasındaki yazılı kaynaklardan veya usta çırak geleneğiyle aktarılan eserlerden seçilmiş repertuarı ile sahne ve CD çalışmalarını sürdürmektedir. Topluluğun Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’ nde yayınladan “The Sun of Both Worlds” – Traditional Turkish Sufi Music(2013) ve “Music from Turkey & Greece” (2015) adında iki adet CD çalışması bulunmaktadır.

Repertuarında bulunan eserler, kullanılan farklı diller ve beslendikleri geniş coğrafya neticesinde etkileyici bir çeşitlilik göstermektedir. Bu bağlamda Türkçe, Arapça, Farsça, Rumca gibi dillerin ve bu dileri kullanan farklı toplulukların müzik ortak dilindeki birlikteliğini sergilemek Dü-Şems Topluluğunun başlıca hedefidir.

İncesaz

Murat Aydemir, Derya Türkan ve Cengiz Onural’ın 1996 yılında bir araya gelmesi ile kuruldu. Üçlü, başta tanbur, kemençe ve kanun olmak üzere Türk Müziği sazlarının baş rollerini oynadığı, çağdaş tınılar, armoniler ve düzenlemelerin geleneksel Türk Müziği makam ve perdeleriyle birlikte yeniden üretildiği bir müzik üzerinde hemfikirdi. Aydemir ve Türkan geleneksel öğretiden, konservatuar eğitiminden, Onural ise Yeni Türkü gibi yukarıda sayılan önermeleri pop müzik düzleminde kısmen uygulamış bir grup müziğinin birikiminden gelmekteydi. 1997’de ilk albümün çalışmaları sırasında gruba kanunda Taner Sayacıoğlu katıldı ve “bir / Eski Nisan” (Kalan Müzik, 1999) bu kadroyla hazırlandı. Albüme Mahinur Özüstün ve Murat Buket vurmalı çalgılarla, Muammer Ketencoğlu akordeonla ve Uğur Işık viyolonselle katkıda bulundu. Ketencoğlu ve Işık’ın katkıları sonraki tüm albüm çalışmalarında da sürdü.

1999 - 2001 yıllarında grup Türk televizyon tarihinin iz bırakan dizilerinden birine müzik yaptı: İkinci Bahar. Bu dizinin artık piyasada tükenen soundtrack albümü de 2000 yılında yayınlandı (Post Müzik). İkinci Bahar albümü karma bir albüm olduğu için grubun daha ilk albümden benimsediği numaralamaya girmedi. Bu süreçte gruba vurmalı çalgılarda Ahmet Özbilen ve Hüseyin Tuncel katkıda bulundu.

2001 yılında bas gitarda Akın Aral’ın da katılmasıyla üçüncü incesaz albümü ortaya çıktı: “iki / Eylül Şarkıları” (Kalan Müzik, 2002). Bu albüm ağırlıklı olarak bir şarkılar albümüydü ve şarkıları TRT İstanbul Radyosu’nun değerli ses sanatçısı Melihat Gülses okuyordu.

2003 yılında vurmalı çalgılarda Engin Gürkey incesaz’a katıldı (bu katılım iki albüm boyunca sürdü). Bu ekiple üçüncü albüm tamamlandı ve Mayıs 2004’de yine Kalan Müzik tarafından yayınlandı: “Üç / İstanbul’a Dair”. Albümde ilk kez klasik yaylı çalgılar dörtlüsünün (kemanlar: Cihat Aşkın ve Hakan Şensoy, viyola: Efdal Altun, viyolonsel: Hakkı Öztürk) eşliği duyuluyordu. Solist sazlar olan tanbur, kemençe, kanun ve klarnet tıpkı ilk albümlerde olduğu gibi makam perdelerinden taviz vermezken, düzenlemeler ve armoni anlayışı çağdaş çizgiden geri kalmıyordu.

2001 - 2005 yıllarında incesaz, ATV’de yayınlanan “Ekmek Teknesi” (yönetmen: Metin Günay) ve TRT’de yayınlanan “Çınaraltı” (yönetmen: Andaç Haznedaroğlu) dizilerinin müziklerini yaptı.

Dördüncü albüm, grubun yine yeni bir açılımı oldu. “Dört /Mazi Kalbimde” albümünde, incesaz, kendi çalışmalarının yanı sıra yüzyıl öncesinin şarkılarını da yorumladı. Dilek Türkan’ın okuduğu şarkıların bir bölümü, yüzyıl başlarının zevkini ve modasını yansıtan tangolardı ve vurmalı çalgıların bu albümde öne çıktığı duyuluyordu.

Ekim 2007’de yayımlanan “beş/elif” albümünde, Cengiz Özkan’ın okuduğu, Kerkük ve Kırım da dahil olmak üzere 15 değişik yöreden alınmış türkülere yer verildi. Bu albüm birbirinden hiç de uzak olmayan Türk Müziği’nin türküleriyle şarkılarını bir araya getiriyor.

2003 yılından bu yana İncesaz grubunda vurmalı sazlar çalan Türker Çolak bu albümle birlikte İncesaz grubuna dahil oldu.

Dilek Türkan’ın solistliğini yaptığı “6 / Kalbimdeki Deniz” 2009 yılında Kalan Müzik tarafından yayınlandı. Bu albümde İncesaz grubunun çalışmalarında kurulduğu günden bu yana yer alan Bora Ebeoğlu da solo bir şarkı seslendirdi.

2009 yılında “Berlin Filarmoni” konser salonunda gerçekleşen İncesaz konseri ile Volkan Hürsever İncesaz grubuna dahil oldu.

İncesaz 2008 yılında THY’nin kuruluşunun 75. Yılı şerefine Macar Radyo Senfoni Orkestrasıyla birlikte “Yollar” isimli CD ve DVD’den oluşan bir çalışma yaptı ve özel bir konser verdi. İçinde Dilek Türkan’ın da solist olarak yer aldığı “7/Yollar” 2011 yılında Kalan Müzik tarafından yayınlandı.

2013 yılında Ezgi Köker’in ve Emre Erdal’ın İncesaz’a katılmasının ardından 2014 yılı Ocak ayında “8 / Geçsin Günler” yayınlandı. Bu albümün solistleri Ezgi Köker ve Bora Ebeoğlu oldular. Viyolonselde Hakkı Öztürk ve klarnette Evrim Güvemli konuk sanatçılar olarak yer aldılar. Ayrıca Rezonans Acapella Korosu da 3 esere sesiyle katkıda bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı

İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu

04. 04. 2008 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile İstanbul’da Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu oluşturulmuştur. Topluluk, Türk Müziği’nin tarihi seyri içerisinde gelenekten gelen icrâ tavrına ve kurallarına bağlı kalarak etkinliklerini devam ettirmektedir. 5 bayan 3 erkek ses ve 12 saz sanatkârından oluşan Topluluğun Sanat Yönetmenliği’ni Dr. Murat Sâlim TOKAÇ yapmaktadır.

Amaçları:

  • Repertuvarında; Türk Mûsikîsi’nin sözlü ve enstrumental formları, Dînî Mûsikî, Askerî Mûsikî ve topluluk icrâsına uygun folklorik eserlere yer vermek,
  • Bu eserlerin icrâsı sırasında Klâsik Türk Mûsikîsi’nin temel çalgıları kullanılarak, yüksek düzeyde bir icrâ sağlamak,
  • Son dönemde mûsikîmizde önem arz etmeye başlayan saz müziğimizin örneklerini farklı saz takımları oluşturarak üst düzeyde ve zevkli bir şekilde icrâ etmek,
  • Daha evvel icrâ edilmemiş eserlerin icrâ edilip kayda alınması sûretiyle, arşiv oluşturulması,
  • Dünya müzik müzeleri ile iletişim içinde olmak ve kültürler arası etkileşime olumlu katkı sağlamak,
  • Türk Müziği’nin yaşayan usta icrâcılarını konuk ederek, onların tecrübelerini canlı icrâ ve kayıt yapma yöntemiyle ilgililere ve sonraki kuşaklara aktarmak,
  • Târihi mekânlarda yapılacak icrâlarda ecdad yâdigârı yerleri tekrar Türk Müziği ile buluşturmak,
  • Radyo ve Televizyon programları aracılığı ile mûsikîmizi edebiyatından icrâsına kadar farklı yönleriyle geniş kitlelere ulaştırmak,
  • Müziğimiz ile ilgili konferans, panel, seminer gibi etkinlikler düzenlemek ve buradan çıkacak sonuçların uygulamaya geçirilmesini sağlamak,
  • Türk Müziği ile ilgili kitap ve süreli yayınlar neşrederek bilimsel araştırmalara imkân sağlamak.

Güncel etkinlik takvimi, görseller, ses kayıtları ve konser paylaşımları için

sosyal medya hesaplarımızı takip ediniz.