Emre

Erdal

Hakkında

1981 yılında Ankara’da doğdu. İlk müzik eğitimini babasından aldı. 1992 yılında İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Çalgı Eğitim Bölümü Hazırlayıcı Birimi’ne girdi. Kamuran Erdoğru’dan İstanbul Kemençesi öğrendi. Orta ve lise eğitimini tamamladıktan sonra 1998 yılında yine aynı okul bünyesindeki Çalgı Eğitim Yüksek Bölümü’nde lisans eğitimine devam etti ve ileri icra teknikleri eğitimi aldı. Konservatuar yıllarında Cüneyd Orhon, Selahattin İçli , Alaeddin Yavaşça, Erol Sayan ,Göksel Baykut, Saadun Aksüt, Fikret Kutluğ, Haydar Sanal, İhsan Özer, Mehmet Emin Bitmez hocalarla çalıştı. 2004 yılında mezun oldu. TRT Ankara Radyosu sınavını kazandı ve 2003-2007 yılları arasında TRT Ankara Radyo ve Televizyonu’nda yayınlanan programlarda toplu ve solo icralara katıldı.

Hacettepe Üniversitesi Türk Müziği Kulübü’nde İstanbul kemençesi çaldı ve dersler verdi. Aynı yıllarda TRT Ankara Radyosu’nda tonmaysterlik eğitimi aldı. TSM, THM ve Çok Sesli Müzikler bant kaydı, radyo yayını ve konserlerinde tonmayster olarak görev yaptı. 2007 yılında açılan sınavı kazanarak, Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu’na kabul edildi. Pek çok CD çalışması, reklam, dizi, film müziklerinde ve yirmiyi aşkın ülkede düzenlenen konserlerde yer aldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndaki görevinin yanı sıra, 2010 yılından itibaren üyesi olduğu İncesaz ve Dü-Şems topluluklarında sanat çalışmalarına devam etmektedir.

Merhum hocam Kâm'ran Erdoğru'ya saygıyla..

Kâm'ran Erdoğru

1924 yılında İstanbul’un Üsküdar semtinde doğdu. Tanburi Cemil Bey ile meşk yapmış olan babası Ziyâeddin Erdoğru’dan kemençe çalmayı öğrendi. Dr. Hamid Hüsnü Bey’den, Bogos’tan, Nuri Duyguer’den, Emin Ongan’dan, Kemal Batanay ve Saadettin Heper’den dersler aldı.

Haydar Erdoğru (Udi), Ali Erdoğru (Klarnet İcracısı) gibi sanatçıların yetiştiği müzisyen bir aileden gelen Kâm’ran Erdoğru, kemençevi Ekrem Erdoğru’nun da ağabeyidir.

Asıl mesleği gümrük komisyonculuğuydu. Musikiyi meslek edinmek istemedi ve çalışmalarına amatör bir ruhla devam etti. Daha çok eski İstanbul konaklarında düzenlenen ve Hamit Hüsnü Bey, Kemal Niyazi Bey, Selanikli Abdi Bey gibi icracıların da bulunduğu meşklere katılarak musiki çalışmalarını sürdürdü. 1950’li yıllarda TRT İstanbul Radyosu yayınlarına katıldı. Saadettin Heper ile yapılan musiki meclislerinde bulundu. Bu meclislerde Vecdi Seyhun, Emin Akgöze, Münir Gönenç, Avni Atun, Edip Erten, Kani Karaca, Kemal Batanay, Niyazi Sayın, Sadun Aksüt,Cahit Atasoy,Cahit Öney, Haydar Sanal, Ethem Ruhi Üngör, Sadık Şendil gibi sanatçılarla meşk etti.

1973 yılında Kubbealtı Cemiyeti’nde hocalık yaptı. 1976 yılında İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı’nın kurulmasıyla hocalık görevine burada devam etti. 1981 yılında Atatürk’ün 100. doğum yılı münasebetiyle Belçika’nın altı şehrinde ve Belçika Kraliyet Sarayı’nda yapılan konserlere Halil Aksoy, Hurşit Ungay, Fuad Türkelman, Erol Deran, İhsan Özgen ve Arif Sağ ile birlikte katıldı. Son olarak 24 Şubat 2004 tarihinde yapılan Ayangil Türk Müziği Orkestra ve Korosu Konserine katılan Kâm’ran Erdoğru, bu konserde Abdi Coşkun, Fikret Bertuğ, Ümit Gürelman, Aydın Oran, Fırat Kızıltuğ, Vahit Anadolu, Sedat Başar, Ayla Büyükataman, Münip Utandı, Zafer Tekelioğlu, Memduh Cumhur, Kâni Karaca ile birlikte icra etti. 2005 yılında İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı’ndaki görevinden emekli olarak aktif musiki hayatını bıraktı. 23 Ocak 2009 sabahı İstanbul’da hayata gözlerini yumdu.

Değerli hocamız  TRT, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nda çalışmalarda bulunmakta olan; Fikret Karakaya, Ahmet Kadri Rizeli, Didem Aydemir Tuncer, Nilay Kütük, Sevda Özdemir, Beste Esen Biçer, Gözde Çolakoğlu, Sinem Karataş, Işıl Ersan, Işıl Oğurman Gözüpek, Emre Erdal, Furkan Bilgi, Deniz Akdoğan, Dilek Kızılhan, Volkan Kılıç, Aybige Demir, Rafet Kemancı gibi bıraktığı kültür mirasını taşımakta olan pek çok öğrenci yetiştirmiştir.

Güncel etkinlik takvimi, görseller, ses kayıtları ve konser paylaşımları için

sosyal medya hesaplarımızı takip ediniz.